Unsere Trainer

Axel Schönberger

Meister Gradierung in

Jiu Jitsu , Ju Jutsu, Tai Jitsu , Karate , Kickboxen , Krav Maga Instruktor

Kampfsport seit 1981

Sonja Gütz

Meister Gradierung in

Ju Jutsu und Karate
Richard Schönberger

Meister Gradierung in

Tai Jitsu ,
1 Kyu Ju Jutsu